ਸੁਖਿੰਦਰ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Occupation Author, Novelist, Artist, Editor and Radio Commentator
Location ਟਰਾਂਟੋ, ਕੈਨੇਡਾ
Introduction ਐਡੀਟਰ: ਸੰਵਾਦ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ 1989 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਛਪਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹੋਸਟ: ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ( ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਟਰਾਂਟੋ, ਕੈਨੇਡਾ) ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ : 1975 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਵਿਤਾ,ਫਿਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀਹ ਕੁ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ: ਬੈਸਟ ਬੁੱਕ ਐਵਾਰਡ: ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਇੰਡੀਆ (1975), ਓਨਟਾਰੀਓ ਆਰਟਸ ਕੌੰਸਲ ਗਰਾਂਟ , ਕੈਨੇਡਾ ( 1986 ਅਤੇ 1988), ਦ ਕੈਨੇਡਾ ਕੌਂਸਲ ਗਰਾਂਟ (1995), ਦ ਕੈਨੇਡਾ ਕੌਂਸਲ ਟਰੈਵਲ ਗਰਾਂਟ(2003), ਦੋ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ( 1993, 1996) ਨਾਮ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ==================== Editor since 1989: SANVAD (Canada's Punjabi Journal of Substance) Producer, Director & Host: Jagde Raho (Punjabi Radio Program, Toronto, Ontario Canada) Active in Canada as a Canadian Punjabi writer since 1975 Published 20 books in the fields of Science,Poetry & Fiction. Awards: Best Book Award, Haryana Language Department, India, 1975 Ontario Arts Council Grant, Ontario, 1986 Ontario Arts Council Grant, Ontario 1988 The Canada Council Grant, 1995 Twice Nominated for an Internation Award, 1993 and 1996 The Canada Council Travel Grant, 2003
Interests Writing, Reading, Music