கவிநயா

My blogs

About me

Gender FEMALE
Industry Telecommunications
Occupation பொட்டி தட்டுதல்
Location யாதும் ஊரே; யாவரும் கேளிர்
Introduction தமிழ் பிடிக்கும்! படிப்பேன் - எப்போதும். எழுதுவேன் - அப்பப்ப... :)