Anna Mora

My blogs

Blogs I follow

About me

Location Osona, Barcelona - Catalunya
Introduction Les fotografies contingudes en aquest blog, NO estan lliures de copyright. Quedant totalment prohibida qualsevol reproducció, transmissió, impressió, o qualsevol altra utilització o ús de totes o cadascuna de les fotografies (ja sigui en forma total o parcial) sense l'expressa autorització per escrit del seu autor.