రాజ్యలక్ష్మి.N

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Occupation Lawyer
Location Guntur, Andhra Pradesh, India
Introduction నా చిన్నిప్రపంచానికి మహారాణిని... ☺♥♥☺♥♥☺ నా ఆలోచనలు,జ్ఞాపకాలు,నమ్మకాలు, అభిరుచులు, నాకుటుంబం, స్నేహితులు, నా చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం ఏదో ఒక బంధం వున్న అన్ని విషయాల ♥ నా చిన్నిప్రపంచం ♥ ♥ నా అంతరంగానికి అక్షరరూపం ♥
Interests మంచి అంటే నాకు నచ్చే పాటలు వినటం, సేకరించటం, కొత్త ప్రాంతాలకి ప్రయాణాలు ఇష్టం, తెలుగు నవల్స్ దగ్గరి నుండీ అన్ని రకాల పుస్తకాలు చదవటం, ఇప్పుడు బ్లాగింగ్ ...
Favorite Movies చాలా ఉన్నాయి..
Favorite Music మనసుకు హాయిని, ఆనందాన్ని కలిగించే పాటలు వినటం, సేకరించటం నాకు ఇష్టం.. అన్ని సమయాల్లోనూ సంగీతం నా ప్రియనేస్తం..