சத்ரியன்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Construction
Location என் நாடு: தமிழ்
Links Wishlist
Introduction நினைவில் காதல் உள்ள மிருகம்...
Favorite Movies இதுவரை (15.03.2013) எடுக்கப்படவில்லை. (15.03.2013) எடுக்கப்பட்டிருப்பதைக் கண்ட நாள். “பரதேசி’ தான் அப்படம்.
Favorite Music புல்லாங்குழல், தபேலா ..உலகின் அனைத்து ஓசையும்...
Favorite Books காமத்திலிருந்து கடவுளுக்கு-(ஓஷோ), திருக்குறள், வனவாசம்- (கண்ணதாசன்) ...இன்னும் நிறைய இருக்கே.