Nieparyż

My blogs

Blogs I follow

About me

Introduction Polonistka, księgarka. W pracy mam stały kontakt z pasjonatami czytania i czytelniczymi niejadkami oraz rodzicami - rozmowy z nimi to kapitał, który wykorzystuję podczas pisania. Książki rzetelnie sprawdzam, próbuję pisać przekrojowo, badając mody, rynek książki, preferencje. Szukam ciągłości i różnic między dziecięcym czytelnikiem, którym byłam i którego pamiętam, a małym czytelnikiem współczesnym. Wierzę, że gust kształtuje się dzięki różnorodności i wysiłkowi, a nie nakazom i zakazom.