Scripture Union

My blogs

Blogs I follow

About me

Location Slovakia
Introduction Občianske združenie Scripture Union Slovakia je súčasťou medzinárodného kresťanského hnutia Scripture Union, ktoré pôsobí vo viac ako 100 krajinách sveta. Je to hnutie dobrovoľníkov a pracovníkov, ktoré od svojho založenia v roku 1867 pracuje s deťmi, mladými ľuďmi a rodinami, pomáha vytvárať kvalitné voľnočasové aktivity a preventívne programy. V spolupráci s inými podobne zameranými organizáciami a kresťanskými cirkvami sa usiluje o skvalitnenie vnútorného života človeka, aby mohol prežívať zmysluplný život, aby sa stával integrovanou osobnosťou, ktorá má svoju jedinečnú hodnotu a poslanie v spoločnosti, v rodine či zamestnaní. Všetky činnosti združenia sú závislé na dobrovoľníckej práci, preto veľký dôraz kladieme na nábor, rozvoj a vzdelávanie dobrovoľníkov, ktorí pracujú s deťmi a mládežou.