ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΤΕΓΩΝ - ΚΛΙΜΑΚΑ

My blogs

About me

Introduction Αυτό το blog είναι ένας χώρος ενημέρωσης & διαλόγου για το φαινόμενο της έλλειψης στέγης σε όλο τον κόσμο, την ελληνική πραγματικότητα, την εμπειρία της ΚΛΙΜΑΚΑ από τη ζωή στο δρόμο...Αποσκοπεί να αποτελέσει μέσο προώθησης πολιτικών σχεδιασμών για την αντιμετώπιση του φαινομένου.