Don't Pay To Pray

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Industry Student
Location MI, United States
Introduction Boozhoo niij-anishinaabedog! Heather indizhinikaaz. Odaawaa-zaaga’iguning nindoonjibaa bizhiw nindoodem. Muskegon indaa. Nmino-bimaadiz. 24 indaso-biboonagiz gin dash gaawiin mashi niwiidigesii! Daga bonendamawishin giishpin gii wanimoyaan. Miigwech, bizindawiyen.
Favorite Books Carl Sagan's Demon Haunted World: Science as a Candle in the Dark