මාරයාගේ හෝරාව

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Location නිට්ටඹුව, Sri Lanka
Introduction තනිකම ආත්මය කරගත්.. වින්දනීය මනසක උරුමය ඇතුව උපන්.. තවත් එක කරුමක්කාරයෙක්...
Interests බැස යන හිරුත් සමග අවදී වීම...
Favorite Movies ඉස්සරනං එකක් තිබුණා..දැන්නං එහෙම එකක් හොයනවා... හම්බ උනොත් කියන්නං...
Favorite Music මා මළ පසු සොහොන් කොතේ දුක් ගීයක් ලියනු මැනව...(සේකර)
Favorite Books ගුරු ගීතය, අම්මා, මනුතාපය, මල ගිය ඇත්තො, රාමායනය, විරාගය, ඇට මැස්සා, නොත්‍රදාමයේ කුදා, කරුමක්කාරයො, චරිත තුනක්, ගොළු හදවත... තවත් දහස් ගණනක්...)