ಪ್ರಸನ್ನ ಶಂಕರಪುರ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Student
Location ಕಮ್ಮರಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ, India
Introduction ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರು ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಂಕರಪುರ. ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ಬರೆಯುವುದು ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ.
Interests ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು, ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು
Favorite Movies ದ್ವೀಪ, No man's land, hero, Who Am I, I Am Legend
Favorite Music ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
Favorite Books ಮಂಕು ತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ, ವಾಲ್ಮೀಕೀ ರಾಮಾಯಣ