Mgr.Elena Sakálová

My blogs

About me

Gender Female
Industry Education
Occupation učiteľka
Location Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, Slovakia
Introduction - som učiteľka na ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote - aprobácia fyzika - základy techniky - etická výchova - tohto roku vyučujem 12 hodín fyziky, 10 hodín techniky a 2 hodiny etickej výchovy - som triedna učiteľka VI.A triede. Žiak si lepšie a ľahšie porozumie, osvojí si a zapamätá poznatok, keď ho sprostredkujeme zaujímavo. Na hodiny fyziky a techniky by sa mal žiak tešiť a vopred vie, že tá zaujímavosť príde.