บัณฑิต

My blogs

About me

Location ตำบล บ้านบึงกิ่ง.อำเภอบ้านคา จังหวัด ราชบุรี 70180, จังหวัด ราชบุรี, Thailand
Introduction ชื่อ นางสาวน้ำผึ้ง จอมเผือก ชื่อเล่น ผึ้ง นิเทศศาสตร์( ประชาสัมพันธ์ปี 3) เกิดวัน เสาร์ ที่ 16 พฤจิกายน ที่อยู่ 107 หมู่ 9 ตำบล บ้านบึง กิ่ง.อำเภอ บ้านคา จังหวัด ราชบุรี 70180