ம.இளங்கோ

My blogs

About me

Gender Male
Industry Government
Location புதுச்சேரி, India
Introduction இன விடுதலை உணர்வுள்ள குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவன். தந்தை பெரியார் காட்டிய ஒளியில் பார்ப்பன எதிர்ப்பு, சாதி, மத, மூடநம்பிக்கை ஒழிப்பு, வகுப்புரிமைப் பாதுகாப்பு, பெண்ணடிமை ஒழிப்பு உள்ளடக்கிய இன விடுதலைக் கொள்கை வழியில் செயல்படுபவன்.