nordest llibertari

My blogs

About me

Links Audio Clip, Wishlist
Interests «Oh lamentable espectacle, oh! dies sagnants, mentre els lleons es disputen i es barallen per la posició dels seus antres, els pobres xais innocents pateixen per la seva enemistat.» (W. Shakespeare) El Nord-est de Catalunya és un espai geogràfic transfronterer del Pirineu oriental, amb les bio-regions fluvials del Ter, al sud, i del Tet, al nord. I en aquest espai natural intentem bastir una tribuna llibertària, que com el mateix nom indica, vol ser un blog obert del pensament revolucionari a l’entorn de la idea anarquista en que esperem la participació activa de la militància social revolucionària anarquista que estigui compromesa en aquest procés de clarificació entre pensament llibertari i acció revolucionària, tot buscant la coherència entre teoria i pràctica.
Favorite Movies Cal superar les misèries grupúsculars. Lluitar amb totes les nostres forces per l’autoorganització proletària al mateix que fem créixer el necessari moviment llibertari que pensi en el caire de subjecte històric de la classe obrera en un marc insurgent mundial. Cal fer sortir el moviment llibertari domèstic de l’actual eclipsi i per això volem fer un esforç, en el dia a dia, per repassar el nostre pensament i l’aplicació dels principis mestres anarquistes a partir d’un anàlisi teòric i pràctic exigent, que de cap maner hauria de ser una confrontació entre diverses escoles ideològiques llibertaries, cosa que seria una actitud estèril, pedant i ideològicament llibresca, contrària a la pròpia dialèctica de cada moment històric. De fet, la tasca social de l’anarquisme no s’acabarà mai, per més transformacions socials que hi hagi. Es tracta d’una lluita social de dimensions històriques en renovació constant. No hi ha termini mitjà. L’experiència de la natura demostra que allò que no es transforma s’estanca, per això mateix pensem que l’anarquisme social és situacionista, la seva estratègia i la seva tàctica a curt espai de temps s’elaboren a partir de l’estudi de la realitat de cada situació històrica, però les seves idees mestres d’acció directa col·lectiva, xarxa confederal coordinada, anti-jerarquia i projecció autogestionada i autogestionària vers el comunisme llibertari són propis de tot moment i context.
Favorite Music L’anarquisme social es posiciona en una determinada situació, la coneix i aplica la seva voluntat revolucionària per intentar transformar la societat en que vivim i al mateix temps canviar el tipus de vida enfront qualsevol misèria o opressió. Actua a partir de la comprensió del valor decisiu d’una situació cridada objectivament, com ara mateix, a poder influir en l’esforç i el combat en determinar el procés dels esdeveniments, en el sentit que aquell estudiant revolucionari rus del segle XIX Sergi Netchaiev, que morí jove igual que molta gent del moviment llibertari, com ara el company Salvador Puig Antich, havia definit amb aquestes paraules: “El revolucionari o la revolucionària en el més profund del seu ésser, i no solament amb paraules, també amb els fets, és aquella persona que trenca tot lligam amb l’ordre burgès i també amb el conjunt del món civilitzat, així com amb les legislacions, les tradicions reaccionàries, la falsa moral burgesa i les costums d’aquesta societat i, si segueix vivint en aquesta, és únicament per trobar la millor manera de liquidar-la”.
Favorite Books En aquest sentit, aquest blog de caire transfronterer (biorregió del Ter i Catalunya Nord) no representa la línia de cap grup determinat, Nord-est Llibertari és un mitjà al servei del reagrupament plural pro comunisme llibertari des d’una òptica rupturista amb el domini del sistema capitalista, el nou esclavatge del treball assalariat i el regnat de la Mercaderia. Al mateix temps, pensem que patim unes creixents nocivitats pròpies d’una segona i potser definitiva gran depressió capitalista mundial en procés escleròtic com a sistema històric d’explotació, opressió i espoli de l’espècie humana i ecocidi dels sistemes naturals i éssers vius del planeta. Per això, considerem que el combat a nivell informatiu és fonamental per poder transformar la societat. Al mateix temps, pensem que aquesta informació cal que estigui acompanyada per una posada al dia del pensament llibertari i l’acció social revolucionària contra el capitalisme i el seu aparell repressiu, anomenat Estat Nació industrialista i el seu ensenyament educastrador generalitzat en forma d’ideologia dominant.