Al-Haqir Mahfuz Muhammad Al-Khalil

My blogs

About me

Gender Male
Location Malaysia
Introduction Beliau dilahirkan di Kampung Batu 6, Bukit Naga, Kelang, Selangor Darul Ehsan. Beliau mendapat pendidikan awal di Ribat Al-Fuad, sebuah madrasah pengajian pondok. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajaran ke Madrasah Manabi'ul Ulum, Kubang Ulu, Penanti, Seberang Prai pada tahun 80-an. Setelah itu, beliau melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar, Kaherah, di Mesir (1990-1997). Sejurus pulang ke Malaysia, beliau bertugas sebagai pendakwah bebas di jabatan-jabatan kerajaan dan swasta. Pada tahun 2000, beliau melanjutkan pelajaran ke Sudan. Setelah itu, beliau kembali ke Mesir untuk mengikuti kursus Diploma Tinggi Fatwa di Darul Ifta', Mesir dan berjaya mendapat Diploma Fatwa pada tahun 2001 dari Darul-Ifta'. Setelah itu, beliau kembali ke tanah air dan terus bergiat dalam usaha dakwah khususnya dalam mempertahankan Aqidah Ahlus-Sunnah wal-Jamaah. Di samping itu, beliau juga merupakan pembekal bahan-bahan ilmu dari pelbagai bidang dari Timur Tengah.