தாராபுரத்தான்

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Government
Occupation Ret.govt.staff.
Location தாராபுரம், திருப்பூர், India
Introduction நான் அப்பன் பொன்.பழனிச்சாமி.படிப்பேன்,ரசிப்பேன்,எழுத முயற்சிப்பேன்.எல்லாத்திலும் அறை குறை.உள்ளத்தில் இருப்பதை வார்த்தையில் மறைக்கும் ஐாலம் தெரியாது.
Favorite Movies முதல் மரியாதை, மக்கள் திலகம் படங்கள், சமீபத்திய பருத்தி வீரன் மாதிரிப படங்கள்.
Favorite Books தி.ஐானகி ராமனிலிருந்து பால குமாரன் வழியா சாருக்கிட்டவும் வந்தாச்சு.

You've written a hit musical! How will you avoid having fame go to your head?

cell no.9842087277