කෝරලේ මහත්තයා

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Technology
Occupation IT System Engineer
Location Dubai, United Arab Emirates
Introduction ටිකක් මරුමුස්, ටිකක් අහිංසක ඇල්වතුරත් නිවල බොන ඩයල් එකක්
Interests අපේ සෙට් එකත් එක්ක සෙට් වෙලා බොන්න තමයි
Favorite Movies හැම අලුත් ඉංග්‍රීසි හින්දි ෆිල්ම් එකක්ම
Favorite Music ක්ලැසික්
Favorite Books ඕනෙම පොතක්