சந்திரசேகரன்

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Education
Occupation Engineer
Location Pudukkottai, Tamilnadu, India
Introduction I am a student for linux,will share all information about linux........
Interests எனது பொழுதுபோக்கு மட்டையாடுவது பிறகு பாடல் கேட்பது
Favorite Movies சாமுராய், முதல்வன்
Favorite Music உன்னால் முடியும் தம்பி, புது வெள்ளை நிலா
Favorite Books லினக்ஸ் போர் யு, பிசிலினக்ஸ்