Masnieda Binti Mohamed

My blogs

About me

Location Machang, Kelantan, Malaysia
Introduction Anak Kelahiran Kelantan, Lulusan Ijazah Pertama daripada Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), dalam bidang Kaunseling dan menyambung pengajian dalam bidang pendidikan, DPLI di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI).