ורד שביט | Vered Shavit

My blogs

About me

Gender Female
Location תל אביב, ישראל, Tel Aviv, Israel
Introduction This blog has two goals: To help raise awareness to how important it is to manage our digital and online assets while we are still alive, and to help those left behind deal with online / digital assets after a loved one has died. I've found myself dealing with this issue when my brother, Tal Shavit, was killed when hit by a car on March 2nd, 2011. | לבלוג הזה יש שתי מטרות: לעזור להעלות את המודעות לחשיבות ניהול הנכסים המקוונים והדיגיטליים שלנו בעודנו בחיים, ולעזור להתמודד עם הנכסים המקוונים / הדיגיטלייים שנשארו מאחור לאחר מותו של אדם אהוב. אני מצאתי את עצמי מתמודדת עם הנושא כשאחי, טל שביט, נהרג מפגיעת מכונית ב 2 למרץ 2011.