Gallo Coffee

My blogs

About me

Location Ho Chi Minh city, Vietnam
Introduction 100% Pure Coffee - Natural Coffee Taste and Aroma. Roasted Bean and Ground Coffee. Cà phê Gallo Coffee được sản xuất từ những hạt cà phê được tuyển chọn mang đến cho Quý Khách ly cà phê với hương vị tự nhiên của cà phê thuần khiết. Our coffee is made from 100% pure coffee beans in Vietnam. Contact: sales@gallocoffee.com Tel: 0901 488 292 www.gallocoffee.com