श्रीरंग गायकवाड

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Communications or Media
Location Mumbai
Introduction पत्रकार झालो आहे. नसतो तरी तसंच काही तरी असतो. म्हणजे गोंधळी, वासुदेव, कीर्तनकार, शाहीर, वगैरे. मागे बहुता जन्मी। हे चि करित आलो आम्ही। हे शब्दच आमुचं धन. जीवाचं जीवन...