പള്ളിക്കുളം..

My blogs

Blogs I follow

About me

Location ARATTUPUZHA/ ALAPPUZHA, KERALA, India
Introduction ഞാനും ജോനാസും ഒന്നിച്ചാണു പഠിച്ചത്.. അവൻ ഡോക്ടറായി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി.. എനിക്കിപ്പോ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്.. അവനതില്ല
Interests ഒരുപാടാളുകൾക്കിടയിൽ.. ഒറ്റക്കിരിക്കുന്നതാണിഷ്ടം..
Favorite Movies the schindler's list, പപ്പേട്ടന്റെ എല്ലാം.. എല്ലാം. (പടത്തിന്റെ പേരല്ലട്ടോ..), forrust gump, apocalypse now, showshank redumption, life is beautiful, kagemusha, നിർമാല്യം, കാറ്റത്തെ കിളിക്കൂട്, ഗർഷോം, പഥേർ പാഞ്ചാലി, GANDHI, FINDING NEMO, ICE AGE, MONSTERS INC., THE INCREDIBLES, SHREK, LION KING..
Favorite Books ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ, ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം, ബാല്യകാല സഖി, മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ, സ്മാരക ശിലകൾ, എണ്ണപ്പാടം, പോരാട്ടവും കീഴടങ്ങലും, freedom at midnight, the alchemist, brothers karamasov, the idiot, crime and punishment, A Thousand Splendid Sun..