சக்(ங்)கடத்தார்

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Location Kingston, London, United Kingdom
Introduction ஊழிப் பெரும் கடலில் உழன்று நிதம் வாடிப் பாடையிலே உறங்கும் வேளையிலும் ஆழிப் பெருமலையாய் குமுறும் அனல்(க்) கிழவன்!
Favorite Movies குலேபகாவலி, காளிதாசர், அம்பிகாவதி, உத்தம புத்திரன் ...இன்னும் பல
Favorite Music சமரசம் உலாவும் இடமே..... நெஞ்சம் உண்டு நேர்மை உண்டு ஓடு ராஜா....