அத்திவெட்டி ஜோதிபாரதி

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Engineering
Occupation Maintenance Engineer
Location சிங்கப்பூர், Singapore
Introduction புரிதலுக்கான தேடலுடன், எளிய வாசகன்