आचार्य धनंजय शास्त्री"जातवेदाः"

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Education
Occupation संपादनम्,अध्यापनम्,निर्देशनम्
Location दुर्ग, छत्तीसगढ, India
Introduction संस्कृतप्रेमी अस्मि,मम परिवारः संस्कृतभाषी,अहं अनुसंधानरतः सर्वत्र संस्कृतसंभाषणं आर्षग्रन्थानाम् अध्ययनम्,अध्यापनम् ,अनुसंन्धानम् मम ध्येयम्
Interests संस्कृतसंभाषणम्, संगीतम्, कविता, छन्दः, कथा, लेखनम् अध्ययनम् अध्यापनम्, अनुसंन्धानम् वेदाध्ययनम् आर्षग्रन्थानाम् अनुशीलनम्
Favorite Movies जो अच्छा संदेश देती हो
Favorite Music शास्त्रीय
Favorite Books वेद-संस्कृत वांग्मय