ഭൂമിപുത്രി

My blogs

About me

Gender Female
Industry Banking
Location ഹൈദരബാദ്, India
Introduction ഇവിടെയീക്കാണുന്നതൊക്കെയായാല്‍ പാതി ഞാനായി
Interests സംഗീതം-കൂടുതലും പഴയ മലയാളചലച്ചിത്രഗാനങ്ങള്‍, (പഴയ ഹിന്ദിയും കുറെക്കൂടിപുതിയ തമിഴും) വായന, ചിലപ്പോള്‍മാത്രംഒരല്‍പ്പം എഴുത്ത്, നല്ല സിനിമകള്‍, പിന്നെ വ്യക്തി-സമൂഹം അങിനെയെല്ലാമെല്ലാം താല്പര്യമുണറ്ത്തുന്നു
Favorite Movies മനസ്സിനെ സ്പറ്ശിക്കുന്ന സിനിമകള്‍ ധാരാളം- പദ്മരാജന്റെ വിയോഗം ഇന്നും ദുഖിപ്പിക്കുന്നു.
Favorite Music മെലഡി എന്നു പറഞ്ഞു വരാറുള്ള് പാട്ടുകള്‍. ദ്രുതതാളസംഗീതം ചിലപ്പോളൊക്കെ
Favorite Books നീണ്ട ലിസ്റ്റാകും എഴുതിയാല്‍. മലയാളവും, ഒപ്പം ലോകസാഹിത്യവും അറിയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു.