Sortland Historielag

My blogs

About me

Location Sortland, Nordland, Norway
Introduction Sortland Historielag ble stiftet 4. februar 1985. Historielaget er medlem i Landslaget for lokalhistorie. Historielaget samarbeider med Sortland kommune om kulturvernarbeid. Historielaget har utgitt Historisk Årbok for Sortland siden 1985 - årlig til og med 1996 og annethvert år etter det. Sortland Historielag samarbeider med Sortland bibliotek og Museum Nord om et lokalhistorisk arkiv som befinner seg på biblioteket. Privatarkivet inneholder protokoller og andre papirer etter lag og foreninger, enkeltpersoner og firma. Fotoarkivet lagrer kopier av gamle bilder og digitalt Fotoarkivet brukes også i samarbeid med Museum Nord i arbeidet med bygdeboka for Sortland.