மகேந்திரன்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Chemicals
Occupation Operation
Location தூத்துக்குடி, தமிழ்நாடு, India
Introduction எம் மொழியாம் தமிழ்மொழிக்கு ஒரு சிறு தொண்டாற்றத் துடிக்கும் தமிழகத்தின் தென் கோடியில் இருக்கும் ஒரு சிறு இதயம் அன்பன் மகேந்திரன்
Interests தமிழ் இலக்கணம் இலக்கியம் படிப்பது, படித்து சிறிதளவாவது புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை. நிறைய புத்தகங்கள் படிக்க பிடிக்கும், அறிவியல் புத்தகங்களும் விருப்பம்.
Favorite Music நாட்டுப்புற இசை.
Favorite Books கோபல்லபுரத்து மக்கள், மோகமுள், பொன்னியின் செல்வன் .................