ಮನಸ್ವಿನಿ

My blogs

About me

Gender FEMALE
Industry Technology
Occupation Software Engineer
Location ಶಿರಸಿ,ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, India
Introduction ಏನೆಂದು ನಾ ಹೇಳಲಿ!! :)
Interests Kannada, Books, Poetry, Movies, Travelling.
Favorite Movies ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲೆ, ಅಮೇರಿಕ ಅಮೇರಿಕ, ಪಂಚಮ ವೇದ, ನಾಂದಿ, ನಾಗರ ಹಾವು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ Life is beautiful, Shawshank redemption, Schindler's list, A beautiful mind, Forrest Gump, The Edge, Pretty Woman, The pursuit of happyness, The pianist, The last samurai, Munich, Scent of a woman, Seven Samurai, Glory, Saving Private Ryan, Dead Poet's Society, Cinderella Man.
Favorite Music ಕನ್ನಡ ಭಾವಗೀತೆಗಳು, ಹಳೆಯ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳು.
Favorite Books ಮೂಕಜ್ಜಿಯ ಕನಸುಗಳು, ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ, ಸ್ವಪ್ನದ ಹೊಳೆ, ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲೆ, ಮರಣ ಮೃದಂಗ, ದುಡ್ದು ದುಡ್ಡು, ದೇವರು, ಧರ್ಮಶ್ರೀ, ದೂರ ಸರಿದರು, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ರಸಿಕರು, ಧರ್ಮಪತ್ನಿ, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗೋರೂರು, ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು, ನಾಯಿ ನೆರಳು, ಮಹಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಮಹಾ ಪಲಾಯನ, ಅಜೇಯ, ತೇಜಸ್ವಿ ಕಥೆಗಳು, ರೂಪದರ್ಶಿ, ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಕಥೆಗಳು, ಬಿ. ಜಿ. ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಬರಹ. The Alchemist, Swami and friends, The English Teacher, Malgudi Days, The Da Vinci Code, Fountain Head, To kill a mocking bird, Pride n Prejudice, To Sir, with love, The diary of Anne Frank

What's the best time you've ever had licking stamps?

never