CRP Tarragonès

My blogs

About me

Industry Education
Location Tarragona, Tarragonès, Spain
Introduction El Centre de Recursos Pedagògics (CRP) del Tarragonès és un servei educatiu del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Els CRP són equips que donen suport a l'activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professorat, especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona