ഷൈജു.എ.എച്ച്

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Construction
Occupation Office Administration
Location ദോഹ, ഖത്തര്‍, Qatar
Introduction നാട്: പൂവത്തൂര്‍ (തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല) പ്രവാസികളില്‍ ഒരു പ്രവാസി മാത്രം. വെറും സാധാരണക്കാരന്റെ മനസ്സും ചിന്തയുമായി ഈ ഇട്ടവട്ടത്തിലൂടെ ഒരു ചെറിയ നടത്തം. വല്ലപ്പോഴും മനസ്സില്‍ വരുന്നത് ഈ ഇട്ടവട്ടത്തു കോറിയിടും..അത്ര മാത്രം.
Interests Traveling, Sports, Photography, Reading and Writing
Favorite Movies Classic, Action, Thriller, Comedy, Adventure
Favorite Music Melody Songs (Malayalam, Tamil Hindi Songs)
Favorite Books Its not easy to say the name of 1 Book