TikiTiiger

My blogs

About me

Location Estonia
Introduction Tallinna Ülikooli töö- ja kutseõpetuse osakonna ning Eesti Käsitööõpetajate Seltsi Aita eestvõttel algas projekt “Tiiger käsitöötunnis”, mida toetab rahaliselt Tiigrihüppe Sihtasutus. Hanke maksumus, mis hõlmab nii masinate tarnimist kui õpetajate koolitust oli 2007. aastal 1,4 miljonit krooni. Riigihanke võitis OÜ Ruffler, kes esindab Husqvarna kaubamärki ning tarnitavaks õmblus-tikkimismasinaks on Husqvarna Viking Designer I, mis nüüdseks on leidnud 22+15 õnnelikku omanikku, kes oma töödest-tegemistest siin blogis räägivad.