Δημοτικό Σχολείο Λευκών-Κώστου

My blogs

About me

Industry Education
Occupation Εκπαιδευτικός
Location Πάρος, Λεύκες-Κώστος
Introduction Το Σχολείο μας στεγάζεται σε δύο διδακτήρια.Το ένα βρίσκεται στις Λεύκες και το άλλο στον Κώστο.Διευθυντής του Σχολείου είναι ο κος Χασομέρης Μενέλαος.