annita

My blogs

About me

Location Vic/Girona, Osona/Gironès
Introduction Hola sóc l'ANNA què tal?