கும்மாச்சி

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Agriculture
Occupation வெட்டி
Location ஹோணுழு , Zambia
Introduction பிறந்து வளர்ந்தது சிங்கார சென்னையிலே பிழைப்பு நடத்துவது மத்திய கிழக்கு நாடுகளில், எழுத்தில் பாசாங்கு தேவையில்லை, மனதில் பட்டதை, எழுதவும், சொல்லவும் வேண்டும் என்று கருதுபவன்.
Interests Music, Books, Cinema and Golf
Favorite Books ponniyin selvan by kalki City of Joy by dominic lappier all books of Sujatha, kenfollet

You've been invited to a fancy ball but the only thing you have to wear is an orange wooly jumper. What shoes do you wear?

What is your nick name