AnhSex18.Biz

My blogs

About me

Industry Internet
Occupation Người Truyền Cảm Nắng
Location Vietnam
Introduction Một 9x đời cuối mang trong mình hoài bão xây dựng tương lai tốt đẹp, không có sự can thiệp của lập trình vào đời sống. Hiện tại đang là Administrator của website https://www.anhsex18.net , nghề nghiệp ổn định và độc toàn thân ^^! Là một người ít nói, sống nội tâm, yêu màu hồng (à thực ra là màu xanh, viết cho nó vần tý) ghét sự giả dối vì đã từng bị lừa dối quá nhiều!