Danne Nordling

My blogs

About me

Gender Male
Industry Non-Profit
Occupation Economist
Location Stockholm, Sweden
Introduction Frihet är frånvaro av tvång och då måste skatterna vara ganska låga för att friheten ska bli så stor som möjligt. - ÄMNESINDELAT INNEHÅLL för mer information
Interests politik, ekonomi, filosofi