La terra non ha uscite di emergenza.

My blogs

About me

Introduction La Terre n’a pas d'issue de secours. Earth has no emergency exit. 地球は非常口がない。 La Tierra no tiene salida de emergencia. У Земли нет аварийного выхода. Terra não tem saída de emergência. Die Erde hat keinen Notausgang. Bumi tidak memiliki pintu kecemasan. La Terra no té sortida d'emergència. 地球上没有应急出口 ليس للأرض مخرج طوارئ