ബെന്യാമിന്‍

My blogs

About me

Gender Male
Location Bahrain
Introduction പത്തനംതിട്ടജില്ലയിലെ കുളനട സ്വദേശി. ആനുകാലികങ്ങളില്‍ കഥകളും കുറിപ്പുകളും എഴുതുന്നു. യുത്തനേസിയ, ഇരുണ്ട വനസ്ഥലികള്‍, അബീശഗിന്‍, പെണ്‍ മാറാട്ടം, പ്രവാചകന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്‌തകം, അക്കപ്പോരിന്റെ ഇരുപത്‌ നസ്രാണി വര്‍ഷങ്ങള്‍, ആടുജീവിതം, എന്നിവ കൃതികള്‍...
Interests എഴുത്ത്‌ വായന ജീവിതം കഥ
Favorite Books ക്രിസ്‌തുവിന്റെ അന്ത്യപ്രലോഭനങ്ങള്‍, ജീന്‍ ക്രിസ്‌റ്റോഫ്‌, ലൈഫ്‌ ഓഫ്‌ പൈ, ചുവപ്പാണെന്റെ പേര്‌