SOSTAI ry

My blogs

About me

Industry Arts
Location Tampere, Finland
Introduction Sosiaalipedagoginen taidetoiminta lähtee sosiaalipedagogiikan keskeisistä lähtökohdista käsin ja tavoitteensa toteuttamiseksi käyttää erilaisia taiteenmuotoja