Niclas Virin

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Location Stockholm, Bromma Sverige/, Sweden
Introduction F.d. skattedirektör i Riksskatteverket; F.d. bankdirektör och ansvarig för skattefrågor i Handelsbanken; F.d. ledamot av Skatterättsnämnden i 20 år
Favorite Books Erik Norrman och Niclas Virin, Slopad bolagsskatt - analys och konskvenser, Norstedts Juridik 2007