మిస్సన్న

My blogs

About me

Gender Male
Industry Banking
Occupation ద్వితీయ శ్రేణి అధికారి
Location విశాఖపట్నం., ఆంధ్ర ప్రదేశ్, India
Links Audio Clip
Introduction సామాన్యుణ్ణి. యతి ప్రాస గణాలతో కుస్తీ పడుతూ అతి కష్టం మీద తెలుగు పద్యాలు వ్రాయడానికి తపన పడే వాడిని.
Interests చిన్ననాటి చందమామ కథలు, తెలుగు సాహిత్యం, పద్యాలు
Favorite Movies పాతవి
Favorite Music లలిత సంగీతం
Favorite Books చందమామ, ఇతిహాసాలు, చరిత్ర పుస్తకాలూ