Hikonline

My blogs

About me

Location Bosnia & Herzegovina
Introduction Hik - OFK Visici - MADE IN JAPAN Jedan od osnivača i dugogodisnji član Internacionalnog Revolucionarnog Video Drustva "Kopači Mlijeka" (MVTT) Očigledni hobi: Sakupljanje neprijateljske propagande. Country: BOSNIA