Sebastián Wortys

My blogs

About me

Gender Male
Industry Education
Occupation spisovatel
Location Czechia
Interests literatura, knihy, umění, filosofie, filozofie, humorné sci-fi, Atlas Obscura, Wesmírný omyl, kreslení, asambláž, asambláže, Vtiposcifilo-z/s-ofie, komplementarita, teistická evoluce, metodologický dadaismus, metodologický anarchismus, epistemologický anarchismus, contortion, epigenetika, superorganismy, vědomí, soběstačnost, ekofarmaření, INFJ, holografický princip, monády, biocentrismus, alternativy, INFP, kolektivní inteligence, subkultury, kinetismus, technická singularita, spiritualita, demokracie, přímá demokracie, superorganismy, holografický vesmír, homosexualita, komplexnost, ekostavby, smysl života, land art, věda, permakultura, zeměloď, deník, tvorba videa, fotografování, experimentování, fenomenologie, videotvorba, svobodná vůle, ideterminismus, intervencionismus, bdělost, evoluce, podobenství o jeskyni, meditace, živé stavby, mikrobiologie, punk, performance, teorie Gaia, cosplay, potápění, současné umění, queer, endosymbióza, surrealismus, dialog, antropický princip, osobní rozvoj, kvantová mechanika, molekulární biologie, umělá inteligence, základní nepodmíněný příjem, hlavonožci, op art, optické iluze, buddhismus, solarpunk, evoluční výpočty, science fiction, sci-fi, street art, biosémiotika, literature, books, art, philosophy, humorous sci-fi, assemblage, complementarity, theistic evolution, methodological dadaism, methodological anarchism, epistemological anarchism, epigenetics, superorganisms, consciousness, self-sufficiency, eco-farming, holographic principle, collective intelligence, subcultures, kinetism, spirituality, direct democracy, superorganisms, internationalism, holographic universe, homosexuality, eco-construction, meaning of life, science, permaculture, video making, phenomenology, living universe, free will, evolution, meditation, living constructions, theory of Gaia, contemporary art, surrealism, anthropic principle, quantum mechanics, artificial intelligence, basic unconditional income, buddhism, solarpunk, biosemotics