ФИЛОЗОФСКА АЗБУКА

My blogs

About me

Gender Male
Industry Education
Location Јагодина, Србија, Serbia
Introduction Прилози који су овде објављени имају улогу додатног материјала који би требало да помогне ученицима у потпунијем сагледавању значаја и улоге проучавања филозофије и логике. Материјал и текстови су сакупљени из најразличитијих извора. Текстови су одабрани и делимично прилагођени како би одговорили превасходно постављеном задатку- јаснијем и потпунијем разумевању различитих филозофских проблема.