Chứng Khoán 24/7

My blogs

About me

Gender Female
Industry Engineering
Occupation CEO
Location Vietnam
Introduction Chứng Khoán 24/7- Trang thông tin tài chính, chứng khoán, bất động sản, tiền kỹ thuật số, thị trường, số hóa. Website: Detalab.com Địa chỉ: 21 Bình Lợi, P.14, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, 700000 Số điện thoại: 0972654763 Email: detalab123@gmail.com #detalab #taichinh #batdongsan #chungkhoan #thitruong #tienkythuatso #sohoa