Magnus Andersson

My blogs

About me

Gender Male
Introduction "It is instand recognition, or it is nothing." Det är så som Warren Buffett beskriver att vissa människor omedelbart förstår att det kan finnas skillnader mellan värde och pris och hur man kan utnyttja det. Antingen förstår man det instinktivt eller inte alls. Jag förstod det när jag såg kraschen -87 och mitt enda (Elux B-fria) innehav föll dramatiskt utan att företaget förändrats ett dugg. Den oktoberkvällen blev en vändpunkt för mig. När jag kom igång och investerade på allvar runt 2004 satte jag detta tankesätt till verket med mycket gott resultat genom ett fåtal fokuserade placeringar gjorda när priset rejält understeg värdet på företaget. Jag kan nås privat på fundamentalanalys@gmail.com.
Favorite Books The Intelligent Investor (B. Graham), One Up on Wall Street, Beating the Street (båda Peter Lynch), The Essays of Warren Buffett och The Snowball, Warren Buffett and the Business of Life.