പകിടന്‍

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Technology
Location അനന്തപുരി, കേരനിരകളാടും..., Afghanistan
Introduction കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. ജീവിതത്തെ അതിന്റെ എല്ലാ അര്‍ത്ഥത്തിലും ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. തമാശയുടെ നല്ലഒരു ആസ്വാദകന്‍ .ചിലപ്പോ ഒറ്റക്കിരിക്കാനിഷ്ടം .
Interests നല്ല പാട്ടുകള്‍...പിന്നെയും നല്ല പാട്ടുകള്‍
Favorite Movies സ്ഥലം തികയില്ല..എങ്കിലും ചിത്രം പോലുള്ളവ....
Favorite Music രവീന്ദ്രന്‍, ദേവരാജന്‍, ഇളയരാജ തുടങിയവരുടെ നല്ല ഗാനങള്‍
Favorite Books വായനാശീലം കുറവാണെങിലും ബഷീറിന്റെ എല്ലാ സ്രിഷ്ടികളും..(കഥ, കുട്ടികളല്ല)